Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Frans-Jozef Maas

Secretaris: Toon van Doormalen

Penningmeester: Johan ten Dam

Bestuursleden: Ruud Haast en Ria Karis

Verder zijn er nog commissies voor de organisatie van de Vélo tour en ATB wedstrijd.