Veilig fietsen in een groep

Veilig fietsen in een groep

  • Wijk niet plotseling van je lijn af.
  • Vermijd plotseling remmen.
  • Let met een oog op je voorganger en kijk met je andere oog een paar meter naar voren zodat je kunt anticiperen op wat er gebeurt op de weg.
  • Hoe hoger de snelheid, hoe verder je vooruit moet kijken.
  • Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken.
  • Neem kruisingen met gepaste snelheid.
  • Pas in de drukke bebouwde kom de snelheid aan.
  • Voorrijders moeten rekening houden met de grootte van de groep.
  • Geef obstakels, tegenliggers etc. goed aan en geef door naar achteren.
  • Bij het van richting veranderen duidelijk en ruimschoots van tevoren dit aangeven middels hand uitsteken en/of roepen.

 

Kreten en signalen

‘Tegen’ of ‘auto tegen’ bij een tegenligger
‘voor’ of ‘fietser voor’ bij inhalen van een andere weggebruiker
‘achter’ of ‘auto achter’ de groep wordt ingehaald
‘binnen’ een obstakel rechts of er loopt iemand
‘buiten’ een obstakel links van de groep
‘ritsen’ achter elkaar gaan rijden bij wegversmalling of passeren
‘dimmen’ iets minder hard rijden
‘Hóóóó’ niet meer trappen, langzaam remmen

Diverse kreten worden met arm- en handbewegingen ondersteund