Jaarvergadering

Best Vélo-lid,

Bij deze wil ik je namens het bestuur uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op woensdag 6 oktober 2021. Deze wordt gehouden in De Heere van Meijel, Dorpsstraat 19 te Meijel. De vergadering begint om 20.00 uur  in het restaurant.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 18-2-2020. Bijlage in uw bezit.
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 4. Financieel jaarverslag 2020. Verslag kascontrolecommissie.
 5. Bestuurssamenstelling.
 6. Contributie 2021 en 2022.
 7. Jaarverslag 46, seizoen 2020.
 8. Vélo-tour Paasmaandag 18-4-2022.
 9. Vélo-weekend 2022.
 10. Organisatie Fiets4Daagse 2022.
 11. Organisatie MTB/cyclecross wedstrijden Meijel 14-11-2021.
 12. Méél by Night, Méél by Day 11 en 12 december 2021.
 13. OLS 2022. De stichting OLS Méél 2020 vraagt 1500 vrijwilligers.
 14. Overzicht gebruik van de MTB route Meijel door Huub Sanders.
 15. Carbon reparatie, door Sjang van Rijt.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting door de voorzitter.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van TWC de Vélo,
Toon van Doormalen, secretaris.