Jaarvergadering

Best Vélo-lid,

Bij deze wil ik je namens het bestuur uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op woensdag 23 februari 2022. Deze wordt gehouden in De Heere van Meijel, Dorpsstraat 19 te Meijel. De vergadering begint om 19:30 uur  in het restaurant.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 6-10-2021. Bijlage via e-mail toegestuurd
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 4. Financieel jaarverslag 2021. Verslag kascontrolecommissie.
 5. Jaarverslag 47, seizoen 2021. Bijlage via e-mail toegestuurd
 6. Statutenwijziging TWC de Vélo. Bijlage via e-mail toegestuurd
 7. Bestuurssamenstelling.
 8. Contributie 2022.
 9. Vélo-tour Paasmaandag 18-4-2022.
 10. Vélo-weekend, Etten Leur 10-6 t/m 12-6-2022.
 11. OLS Méél, Dè rakt òw, 25-6 t/m 9-7-2022.
 12. Organisatie Fiets4Daagse 26-7 t/m 29-7-2022.
 13. Vélo-gravelbike toertocht 2-10-2022.
 14. Organisatie MTB/cyclecross wedstrijden Meijel 2022.
 15. Méél by Night, Méél by Day 10-12 en 11-12-2022.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting door de voorzitter.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van TWC de Vélo,
Toon van Doormalen, secretaris.

Let op!
Aansluitend aan de vergadering wordt er door Coen Hermans van Optimal Cycling een presentatie gehouden over bikefitting. Bikefit gebaseerd op wetenschap en medische expertise.