Sportmedische avond of technische avond

Helaas gaat deze avond niet vanwege te weinig opgaven!

Dit jaar kunnen we niet echt spreken van wielerluwe dagen of avonden. We zijn als vereniging zelfs zeer actief. Denk maar aan de inrichting van de MTB-route, de aankomende feestavond, de MTB-wedstrijden, de opening van de nieuwe MTB-route en gewoon het rijden van de geplande tochten en de wintertraining in de vorm van de spinningactiviteiten.
Met andere woorden: TWC De Vélo bruist van energie!

Om onze hobby te kunnen uitoefenen hebben we dit jaar gekozen voor een lezing die alles te maken heeft met het verantwoord bedrijven van de wielersport zowel recreatief als sportief. Daarvoor stellen we jullie in de gelegenheid om in het SX gebouw in Eindhoven kennis te maken met de organisatie Energy Lab.

Het bezoek aan het SX gebouw en aan de lezing, verzorgd door medewerkers van Energy Lab, vindt plaats op donderdag 17 november 2016.

Omdat de testruimtes van Energy Lab gelegen zijn in het unieke complex SX , centrum voor Sport, Marketing en Media waarin meerdere sport gerelateerde bedrijven gehuisvest zijn willen wij jullie ook kennis laten met die bedrijven en hun zeer opvallende en inspirerende werkomgeving.
Het programma (bijgevoegd) zal dan ook uit een drieluik bestaan: Ontvangst en rondleiding, de lezing en aansluitend napraten.

Voor de praktische uitvoering geldt het volgende:

  1. Opgave tot deelname:
    Wil je graag deelnemen geef je dan op vóór 2 november a.s. bij Huib van den Beuken.
    vdbeuken@home.nl of via een app bericht 06-22744199.
  2. Geef dan ook aan of je in het bezit bent van vervoer en hoeveel personen je mee wilt nemen.
  3. Jullie ontvangen een deelnemerslijst zodat je tijdig met elkaar af kunt spreken wie er rijdt en met wie je eventueel mee kunt rijden.

Wij wensen jullie een informatieve en zeer leerzame bijeenkomst toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van TWC De Vélo,

Frans-jozef Maas en Huib van den Beuken